Toegankelijkheidsverklaring

 

JET CONSTRUCTION & SERVICES COSTA BLANCA S.L. streeft ernaar om haar website toegankelijk te maken, in overeenstemming met het Real Decreto 1112/2018 van 7 september, over de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van de publieke sector.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website jetconstruction.com:

STATUS VAN NALEVING

Deze website is gedeeltelijk conform aan RD 1112/2018 vanwege de uitzonderingen en het niet-naleven van de in het volgende punt vermelde aspecten.

NIET-TOEGANKELIJKE INHOUD

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

Niet-naleving van RD 1112/2018

Er kunnen incidentele codeerfouten zijn op een webpagina. [4.1.1 Verwerking]

Er kunnen enkele onderdelen van de gebruikersinterface zijn die niet correct zijn geëtiketteerd. [4.1.2 Naam, functie, waarde]

Onevenredige belasting

Niet van toepassing.

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze verklaring is opgesteld op 6 maart 2023.

De methode die is gebruikt om de verklaring op te stellen is een zelfevaluatie die door de organisatie zelf is uitgevoerd.

OPMERKINGEN EN CONTACTGEGEVENS

U kunt communiceren over toegankelijkheidseisen (artikel 10.2.a van RD 1112/2018) zoals:

  • het melden van mogelijke niet-naleving door deze website
  • het melden van andere problemen met de toegang tot de inhoud
  • het stellen van vragen of het doen van suggesties ter verbetering van de toegankelijkheid van de website
Ga naar de inhoud